torsdag 5 november 2009

Färdigskrivet

OM någon till äventyrs skulle komma in på den här bloggen så är det nog ganska lätt att förstå att den har blivit övergiven. Min tanke med två bloggar var att skriva om mitt vardagsliv i en mer personlig blogg och om djupa politiska tankar i den här. På så sätt ville jag vara mindre tråkig i den personliga, som kanske läses av folk som inte själva är politiskt intresserade. Men en person hjälpte mig att förstå att det ju blev någon slags personlighetsklyvning: jag är jag antingen jag är personlig eller "politisk". Så jag samlar ihop mina tankar, av olika slag, i en enda blogg www.ingersvardag.blogspot.com
Välkommen dit - om Du vill. Kommentera gärna!

torsdag 1 oktober 2009

Telefonservice


Jag har brutit foten och blivit gipsad som akutpatient i Västervik. Nu är jag åter i Örebro och här ska gipset tas bort efter fyra veckor. För några dagar sedan ringde jag ortopedmottagningen på USÖ för tid för gipsborttagningen. Det blev 40 minuters väntan i telefonen och det är OK - men med ny teknik var det helt onödiga minuter. Under min väntan hördes varannan minut en käck röst som sade "det är fortfarande kö men vi tar snart emot ditt samtal, tack för att du väntar". Jag skulle ha velat veta vad som menades med "snart", t ex som när man ringer Dramaten: "det är tolv samtal före". Då kunde jag ju veta om jag faktiskt skulle vänta eller i stället återkomma.
Nu har jag just ringt ortopedmottagningen i Västervik. Där ombads jag knappa in mitt telefonnummer och fyrkant eller att vänta kvar. Jag knappade in och fick besked att jag skulle bli uppringd c:a kl 8.25. Kl 8.23 ringde en vänlig människa och på två minuter var hela ärendet uppklarat.
Så skulle jag vilja att vi får det när vi ringer till vår sjukvård i Örebro läns landsting. Jag har framfört det till Patientnämndens ordförande.

fredag 18 september 2009

En eller två bloggar?

I senaste numret av Dagens Samhälle finns ett helt uppslag med rubriken Facebook och bloggar avgör kommunvalet. Många politiker sägs komma att använda nya medier i valrörelsen. I nätupplagan har man för säkerhets skull en Facebook-skola, så att jag och andra kan sätta oss in i vad det innebär att vara ansluten till Facebook.
Jag tänker inte ansluta mig till Facebook - det verkar tidsödande och jobbigt. Det gör också, såvitt jag förstår, att twittra - det verkar som man måste vara online hela tiden. Däremot är det roligt att blogga. Jag har två bloggar, en för mina nära och kära i en ganska vid krets, en med politiska reflektioner. När jag läser Dagens Samhälles råd verkar det som att det inte är någon bra idé att ha två bloggar. Man ger fem råd till bloggare. Det första är "Inte för tråkigt! Blanda politiskt-personligt, hitta en balansgång, föreläs inte.
Jag vet inte om någon läser min politiska blogg, däremot den personliga. Om någon är mer intresserad av en politisk blogg - om än aldrig så anspråkslös - så kan man tänka sig att den personen skulle bli irriterad över att läsa om Zorro, se bilder av Zorro och allmänt höra om min vardag. Så nu när jag har kommit så här långt i mina funderingar så lutar det ändå åt att jag fortsätter att ha två bloggar... Men det är kul att blogga! Och ju fler bilder desto roligare!

onsdag 16 september 2009

Kyrkovalet

Jag har förtidsröstat i kyrkovalet - det som kallas "det glömda valet". Jag är medlem i Svenska kyrkan och vill ta ansvar för mitt medlemskap. Jag är ju också angelägen att socialdemokratiska värderingar har ett starkt inslag i kyrkans politik. Och idag hittar jag ännu ett skäl till att rösta - nämligen när jag läser dagens Nerikes Allehanda: i en artikel intervjuas Sverigedemokraternas första namn på alla deras listor, Daniel Spiik. I en anna intervjuas statsvetaren Henrik Oscarsson på Göteborgs universitet. Han skriver om SD "om partiet har en för hög svansföring kan det mobilisera väljare som inte gillar Sverigedemokraterna och som annars inte skulle gå och rösta". En väldigt hög svansföring tycker jag att Daniel Spiik har i intervjun. Lågvattenmärket är (och det står också på tidningens första sida) när han säger om homosexualitet att "det enda tråkiga är när flickor är lagda åt det hållet. Det försämrar ju oddsen för en annan". I ett uttalande har Daniel Spiik säkert helt rätt: "många röstar nog för att vi inte ska få mer utrymme".

måndag 14 september 2009

Socialpsykiatrins arbetsverksamhet

Intressant eftermiddag på besök hos socialpsykiatrins arbetsverksamhet. Café för kravlös social samvaro, dagverksamhet för social träning, mer strukturerad arbetsträning och till sist arbetsträning på öppna marknaden är olika nivåer i verksamheten. En arbetskonsulent hjälper till att hitta praktikplatser och stöder dem som får en sån. Men få är intresserade av praktikplats och ännu färre av anställning. Många värnar den trygghet som sjukersättningen ger och vill inte ens riskera sitt bostadstillägg. På så sätt hindrar ju faktiskt trygghetssystemet den normalisering som kan vara möjlig. Kanske är det inte enbart den ekonomiska tryggheten man värnar utan också den relativt kravlösa tillvaron på verksamhetens arbetsplatser. Hur ska man hjälpa människor att våga?

"Opposition, det är konspiration"

Konspiratörer?

Marie Wirde, politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Örebro, inleder sin debattartikel i dagen NA med ett citat av Jean Baptiste Bernadotte, eller Karl den XIV Johan. Hon syftar på den diskussion som förs i Örebro mellan de politiska partierna och som gäller Bernadottejubileet här 2010. Jag får en bredare association, nämligen till relationen över huvud taget mellan de partier som är i majoritet och de partier som f n är i opposition. Jag tänker närmast på den icke-information som kommer en nämnds opposition till del om vad som rör sig i verksamheten.
När man låter sig nomineras till en politisk nämnd med den ena eller den andra inriktningen så är det ju (oftast) för att man har ett särskilt intresse för nämndens frågor. Så blir man vald och -kanske, som jag i "min" driftnämnd - t o m med en plats i nämndens presidium. Så följer man utvecklingen på området, läser utredningar, rapporter, tidskrifter, tänker och funderar, håller (så gott man kan) kontakt med nämndens verksamheter och den vanliga örebroaren. Kanske skulle vi vara en tillgång i resonemang om förnyelse och utveckling men så accepteras vi inte av den politiska majoriteten. Förklaringen måste väl ligga i att man aldrig kan veta om det ändå inte är så att opposition är konspiration...
Och - skam till sägandes - så var det också ofta under den förra mandatperioden med S/V i majoritet.


torsdag 3 september 2009

Att slå över bältet - eller helgar ändamålet medlen?

"Friska och hårda slag över bältet ska det vara i politiken" skriver Åke Eriksson idag i Nerikes Allehanda. Det handlar om en duell (kan man kanske kalla det) mellan Staffan Werme (FP) och Murad Artin (V). Sakfrågan gäller att boka, eller låtsas boka, torg för att hindra andras aktiviteter.
Ett slag över bältet (eller är det under bältet?) utdelar Rasmus Persson till socialdemokratin i en debattartikel med rubriken "Vi måste tänka nytt". Underrubriken är "Social ekonomi är ett sätt att få fler utanför arbetsmarknaden i jobb". Om man undantar ett stycke + en mening i artikeln - de saknar helt relevans i sammanhanget och skymmer hans budskap - så är det lätt att instämma i det ena av hans budskap: kommuner, landsting och staten kan göra så mycket mer för att stödja den sociala ekonomin, dvs kooperativ, stiftelser etc som bedriver verksamhet utan vinstintresse och med personal som tidigare stått utanför arbetsmarknaden.
Särskilt långt från arbetsmarknaden står personer med omfattande funktionsnedsättning av olika slag. För dem borde Örebro kommun ta ett mycket större ansvar genom att erbjuda praktik och anställning utifrån den enskildes styrkor, inte svagheter. Det är lätt att instämma i det som Rasmus Persson skriver om arbetets betydelse, "Det är genom att ge människor ansvar som du bygger upp människors självkänsla. Utan att du har en känsla av att bli behövd går du ner dig." Men det måste inte vara enbart genom den sociala ekonomin som "människor (får) en gemenskap och möjlighet att ta ansvar efter sin egen förmåga". Det går också bra att åstadkomma detta genom ett gott stöd i en anställning i Örebro kommun.
Men, nej, ändamålet helgar inte medlen här. Slaget över (eller under) bältet gav lite smolk i det glada budskapet...